You are here

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en Raad voor Kinderbescherming. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en Raad voor Kinderbescherming. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en de Raad voor de Kinderbescherming. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
19-4-2017
Klachtnummer
2017/033
Identiteit
Protestants-Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie