You are here

Klacht over informatie- en zorgplicht gescheiden ouders. Klacht deels gegrond.

Klacht over informatie- en zorgplicht gescheiden ouders. Klacht deels gegrond.

Op de school berust een onderzoeksplicht om zich ervan te vergewissen dat beide ouders die met het gezag belast zijn, instemmen met de inschrijving van een leerling op school. Nu moeder zelfs schriftelijk had verklaard dat er totaal geen contact was met de vader, lag het niet voor de hand te veronderstellen dat de vader op de hoogte zou zijn van de inschrijving, laat staan dat hij daarmee vanzelfsprekend zou instemmen. Gelet op de tekst van het “Protocol omgaan met gescheiden ouders” is het in geval van twijfel verstandig en gewenst om via een handtekening van beide ouders de inschrijving te verifiëren.

De mededeling dat L geen vader heeft is afkomstig van moeder en niet van de school. De school beroept zich er terecht op dat zij bij een situatie van ouders, die hun relatie hebben verbroken, neutraal dient te blijven. De Commissie komt tot het oordeel dat de school niet tekort is geschoten in haar zorgplicht door L niet actief te informeren over het bestaan van haar vader, maar wel door zich onvoldoende pro-actief op te stellen in het belang van L om te voorkomen dat zij schade zal ondervinden als gevolg van de onwenselijke situatie waarin zij verkeert.

Uitspraakdatum
23-3-2017
Klachtnummer
Klachtnummer 2015-247
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie