You are here

Klacht over handelen leerkracht, mishandeling en privacy

Klacht over handelen leerkracht, mishandeling en privacy

De commissie kan geen oordeel geven over de vermeende lichamelijke en psychische mishandeling van de ex-leerling door de leerkracht. Dat de ex-leerling bang was voor de leerkracht is pas geconstateerd door de deskundige in april 2017. De commissie stelt vast dat zij hier geen uitspraak over kan doen, omdat het rapport niet ter hand is gesteld aan de school en de commissie. De commissie kan ook geen oordeel geven over het trekken van een tand door de leerkracht. Onduidelijk is of de leerkracht de ex-leerling pijn heeft gedaan of dat zij in deze juist zorgvuldig heeft gehandeld. Nu de leerkracht ontkent en klagers er niet bij waren, constateert de commissie dat niet valt vast te stellen wat er daadwerkelijk is gebeurd. De commissie stelt vast dat de school heeft toegegeven dat het fout was dat de partner van de leerkracht klaagster heeft gebeld over de ex-leerling en dat dit niet had mogen gebeuren. Tijdens de zitting is de commissie gebleken dat na het incident de leerkracht al dan niet gemeend haar verontschuldigingen aan klagers heeft aangeboden en dat partijen het er over eens zijn dat de school excuses voor het incident heeft gemaakt. In zoverre is de klacht over de schending van de privacy gegrond. De commissie doet een tweetal aanbevelingen.

Uitspraakdatum
15-5-2018
Klachtnummer
2017/232
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn, Didactische begeleiding