You are here

Klacht over groepsindeling. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over groepsindeling. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over groepsindeling. Het is een eigen beleidsvrijheid van de school om groepen in te delen. De school heeft ter zitting gemotiveerd uiteengezet op welke wijze zij tot de besluitvorming is gekomen en welke criteria zij daaraan ten grondslag heeft gelegd.  Het had naar het oordeel van de Commissie op de weg van de leerkracht en de directie gelegen om de criteria waarop een kind geselecteerd werd duidelijk en transparant aan ouders kenbaar te maken. Nu dat niet (voldoende) is gebeurd oordeelt de Commissie dat de communicatie aan ouders onvoldoende is geweest. 

Klacht gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
28-6-2018
Klachtnummer
2017/086
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Speciaal Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Schoolorganisatie