You are here

Klacht over grensoverschrijdend gedrag en klachtafhandeling. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over grensoverschrijdend gedrag en klachtafhandeling. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Grensoverschrijdend gedrag van de leerkracht ten aanzien van de dochter van klagers kan niet bewezen worden. De directie heeft had zich neutraler kunnen opstellen bij de klachtafhandeling en meer rekening moeten houden met de gevoelens van klagers.

De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
14-3-2017
Klachtnummer
2017/038
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn