You are here

Klacht over fysiek en psyisch geweld, ADHD leerbehoeften. Klacht ongegrond.

Klacht over fysiek en psyisch geweld, ADHD leerbehoeften. Klacht ongegrond.

De Commissie is van oordeel dat het gestelde geweld niet is komen vast te staan en ook niet aannemelijk is geworden. De leerbehoeften van de leerling zijn vanuit de school onderzocht. De Intern Begeleider is daar vanaf het begin mee bezig geweest. Vervolgens is een ergotherapeut ingeschakeld die geadviseerd heeft een orthopedagoog in te zetten. Klagers wilden dit laatste niet. Uit een test is vervolgens gebleken dat de leerling ADHD heeft. De leerling gaat nu het HIA traject in. De Commissie constateert dat het tempo waarin het een en ander vanuit de school is ingezet lager is dan dat klagers hadden gehoopt en verwacht. Dat klagers niet het advies van de ergotherapeut om een orthopedagoog in te schakelen wilden opvolgen, heeft consequenties voor de mogelijkheden van de school om het maatwerk te bepalen voor deze leerling. De Commissie is van oordeel dat de school, in het bijzonder de leerkracht, in deze niets te verwijten valt. 

Uitspraakdatum
18-9-2018
Klachtnummer
2018/116
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn, Didactische begeleiding