You are here

Klacht over externe vertrouwenspersoon. Klacht niet ontvankelijk.

Klacht over externe vertrouwenspersoon. Klacht niet ontvankelijk.

Klacht over externe vertrouwenspersoon niet ontvankelijk.

Klager heeft zowel in zijn klacht als in de reactie op het verweerschrift duidelijk aangegeven dat de klacht enkel betrekking heeft op het handelen dan wel nalaten van de extern vertrouwenspersoon.

Ter beoordeling van de (niet-)ontvankelijkheid staat derhalve of de extern vertrouwenspersoon dient te worden aangemerkt als lid van het personeel of anderszins functioneel bij de school betrokken persoon. Dit hangt onder meer af van de (rechts-)relatie tussen de school en deze vertrouwenspersoon, met name of school bevoegd is om aanwijzingen en dergelijke te geven, en of ze eventuele aanbevelingen in het advies kan uitvoeren.

De Commissie is van oordeel dat de extern vertrouwenspersoon vanwege zijn positie en taak onafhankelijk van de school is (en dient te blijven).

Zijn handelen kan daarom niet aan verweerder worden toegerekend. Onder deze omstandigheden moet geoordeeld worden dat de klacht in al zijn onderdelen niet-ontvankelijk is.

Uitspraakdatum
18-7-2019
Klachtnummer
2019/090
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Schoolorganisatie