You are here

Klacht over buitengewoon verlof Suikerfeest geweigerd. Klacht ongegrond.

Klacht over buitengewoon verlof Suikerfeest geweigerd. Klacht ongegrond.

Buitengewoon verlof voor Suikerfeest geweigerd. De Commissie is van oordeel dat de directeur de verlofaanvraag op juiste gronden heeft afgewezen. Het Suikerfeest is geen algemeen erkende feestdag. Op grond van artikel 11 aanhef en onder e van de Leerplichtwet 1969  kan een beroep op vrijstelling worden gedaan van de verplichting de school te bezoeken, wanneer men “wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken”.

De Commissie stelt vast, dat nu (naam leerling) geen geloof aanhangt, de directeur het bijzonder verlof heeft mogen weigeren.  Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

Uitspraakdatum
31-8-2018
Klachtnummer
2018/110
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Schoolorganisatie