You are here

Klacht over begeleiding hoogbegaafde leerling en zorgplicht

Klacht over begeleiding hoogbegaafde leerling en zorgplicht

Klacht over begeleiding van hoogbegaafde leerling en het te lang wachten van de school met doorverwijzen van de leerling en daardoor tekortschieten in de onderwijsbehoefte en het niet nakomen van de afspraken gemaakt in het gesprek van 21 december 2016 is gegrond.

De plaatsing in de onderbouwgroep en het tekortschieten in zorgplicht is ongegrond.

De overige onderdelen zijn genoegzaam door de school zijn opgelost en behoeven geen verdere behandeling meer.

Uitspraakdatum
16-1-2017
Klachtnummer
2016/259
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Didactische begeleiding