You are here

Klacht over begeleiding geadopteerde kinderen. Klacht ongegrond.

Klacht over begeleiding geadopteerde kinderen. Klacht ongegrond.

Begeleiding van nieuwe (geadopteerde) leerlingen door de school en afhandeling incident door de directeur. De school heeft niet adequaat heeft gehandeld op het moment dat zij geconfronteerd werd met adoptiekinderen en de houding van de directeur ten opzichte van de kinderen. De school neemt geen contact op met de SAV voor hulp of advies met betrekking tot de begeleiding van (naam leerling). Met betrekking tot de begeleiding van de kinderen constateert de Commissie dat voor de kinderen een Ontwikkelingsperspectief is opgesteld, waarbij gekeken is wat de kinderen nodig hadden. Bij het opstellen van dit Ontwikkelingsperspectief in januari en februari 2019 is in het gesprek met klagers het inschakelen van de SAV niet aan de orde gekomen. Toen in maart 2019 de school tot de conclusie is gekomen dat het verstandig was om alsnog contact op te nemen met de SAV, gezien de voorvallen waarbij (naam leerling) betrokken was, is door de school ook daadwerkelijk een afspraak gemaakt. De Commissie is van oordeel dat de school heeft gehandeld zoals van haar verwacht mag worden in een dergelijke situatie.

Met betrekking tot de afhandeling van het incident kan, gezien de verschillende weergave door partijen van het gesprek, niet vastgesteld worden dat de directeur zich onprofessioneel heeft opgesteld. Gelet op de heftigheid van het incident en de wederzijdse emoties daarbij, is er begrip voor op te brengen dat goedbedoelde bewoordingen niet goed aangekomen of begrepen zijn. De Commissie heeft in ieder geval niet de indruk dat daarbij onjuiste intenties hebben voorgestaan.

De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
17-6-2019
Klachtnummer
2019/062
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Schoolorganisatie, Didactische begeleiding