You are here

Klacht over afhandeling incident en waarschuwing. Gedeeltelijk gegrond.

Klacht over afhandeling incident en waarschuwing. Gedeeltelijk gegrond.

Klacht over het optreden van de bovenschools manager bij het afhandelen van een incident op de school en de hierbij gevoerde gesprekken. Er is sprake van een verstoorde verhouding tussen klaagster en de andere ouders van de school, maar ook een zeer verstoorde verhouding tussen L en haar klasgenootjes. Klaagster heeft inmiddels een officiële waarschuwing van de school gekregen.

De Commissie is van oordeel dat het klachtonderdeel met betrekking tot de procedure rondom de gevoerde gesprekken op 26 september 2016 gegrond is. Het klachtonderdeel over de officiële waarschuwing is ongegrond.

Uitspraakdatum
8-12-2017
Klachtnummer
2016/244
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie