You are here

Klacht over aanvullend onderzoek door school bij gedragsproblemen. Klacht ongegrond.

Klacht over aanvullend onderzoek door school bij gedragsproblemen. Klacht ongegrond.

Voor de juiste begeleiding van het gedrag van de leerling is aanvullend onderzoek nodig. De school geeft aan nu handelingsverlegen te zijn. Klager is van mening dat de oorzaak van het gedrag ligt aan het niet adequaat optreden tegen pesten. De Commissie is van oordeel dat de school in redelijkheid de verzoeken tot extra onderzoek en training aan klager heeft kunnen doen. Tevens is de school niet verwijtbaar tekort geschoten in de aanpak van het pestgedrag. Klacht ongegrond.

 

Uitspraakdatum
16-1-2017
Klachtnummer
2016/229
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn