You are here

Fysiek geweld tegen leerling. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Fysiek geweld tegen leerling. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Fysiek geweld door IB-er toegepast op leerling. De leerling is hierdoor gewond geraakt. Klagers zijn niet van dit incident op de hoogte gesteld. De commissie kan niet vaststellen of de intern begeleider {leerling} met opzet hard heeft geduwd of dat sprake was van een ongeluk. Lijnrecht tegenover de verklaring van de intern begeleider staan verklaringen van twee ouders van medeleerlingen. De commissie stelt vast dat de school heeft toegegeven dat het fout was dat de leerkracht en/of de intern begeleider klagers niet hebben ingelicht over het incident en dat dit niet had mogen gebeuren. De directeur heeft klagers over de gang van zaken excuses aangeboden en de handelwijze afgekeurd. In zoverre is de klacht over het nalaten van het contact opnemen met de ouders over het incident gegrond. De kwestie is door de school goed opgepakt en kan als afgehandeld worden beschouwd. De commissie ziet geen aanleiding voor een advies aan het bevoegd gezag op dit punt. De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
9-7-2018
Klachtnummer
2018/048
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn