You are here

Functiebeschrijving en waardering mediathecaris

Functiebeschrijving en waardering mediathecaris

Uitspraakdatum
1-1-2007
Klachtnummer
FUWA 07.02
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiewaardering, Functiebeschrijving