You are here

Bezwaar van docent bewegingsonderwijs tegen aanstelling in LA met persoonlijke toelage

Bezwaar van docent bewegingsonderwijs tegen aanstelling in LA met persoonlijke toelage

Uitspraakdatum
1-1-2010
Klachtnummer
FUWA 2010-103
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiewaardering, Functiebeschrijving