You are here

Bezwaar tegen tijdstip inschaling met terugwerkende kracht

Bezwaar tegen tijdstip inschaling met terugwerkende kracht

Uitspraakdatum
27-3-2007
Klachtnummer
FUWA 07.01
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiebeschrijving, Functiewaardering