You are here

Bezwaar tegen tijdstip inschaling met terugwerkende kracht

Bezwaar tegen tijdstip inschaling met terugwerkende kracht

Uitspraakdatum
1-1-2007
Klachtnummer
FUWA 07.01
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiewaardering, Functiebeschrijving