You are here

Bezwaar tegen plaatsing in de functie van Onderwijsassistent

Bezwaar tegen plaatsing in de functie van Onderwijsassistent

Uitspraakdatum
1-1-2010
Klachtnummer
FUWA 2010-004
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiebeschrijving, Functiewaardering