You are here

Bezwaar tegen plaatsing in de functie docent VSO

Bezwaar tegen plaatsing in de functie docent VSO

Uitspraakdatum
1-1-2009
Klachtnummer
FUWA 2009-05
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Speciaal Voortgezet Onderwijs
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiebeschrijving, Functiewaardering