You are here

Bezwaar tegen plaatsing in de functie Concierge

Bezwaar tegen plaatsing in de functie Concierge

Uitspraakdatum
24-11-2009
Klachtnummer
FUWA 2009-02
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiebeschrijving, Functiewaardering