You are here

Bezwaar tegen plaatsing in de functie Concierge

Bezwaar tegen plaatsing in de functie Concierge

Uitspraakdatum
1-1-2009
Klachtnummer
FUWA 2009-02
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiewaardering, Functiebeschrijving