You are here

Bezwaar tegen plaatsing in de functie Administratief Medewerkster

Bezwaar tegen plaatsing in de functie Administratief Medewerkster

Uitspraakdatum
1-1-2009
Klachtnummer
FUWA 2009-03
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiebeschrijving, Functiewaardering