You are here

Bezwaar tegen functie-eis in de functiebeschrijving Mediator. Bezwar is ongegrond.

Bezwaar tegen functie-eis in de functiebeschrijving Mediator. Bezwar is ongegrond.

Vervolg 2017/162. De Commissie stelt vast dat  de meningsverschillen tussen partijen grotendeels zijn bijgelegd. De Commissie zou alleen nog een uitspraak moeten doen over het wel of niet opnemen van de functie-eisen in de functiebeschrijving en zo ja, in wat voor termen dat dan zou moeten gebeuren.  Alles overwegende is de Commissie van oordeel dat het besluit van verweerder over de  functie-eis in de functiebeschrijving “Mediator” kan blijven gehandhaafd en dat het bezwaar ongegrond is.

Uitspraakdatum
2-7-2018
Klachtnummer
2017/162b
Identiteit
Protestants-Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiebeschrijving