You are here

Beschrijving Orthopedagoog Psycholoog op niveau VB (schaal 11)

Beschrijving Orthopedagoog Psycholoog op niveau VB (schaal 11)

Uitspraakdatum
1-1-2013
Klachtnummer
FUWA 2013-07
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiewaardering, Functiebeschrijving