You are here

Beschrijving en waardering Klassenassistent op niveau IIb (schaal 4)

Beschrijving en waardering Klassenassistent op niveau IIb (schaal 4)

Uitspraakdatum
1-1-2013
Klachtnummer
FUWA 2013-04
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiewaardering, Functiebeschrijving