You are here

Beroep schorsing niet ontvankelijk wegens ontbreken belang

Beroep schorsing niet ontvankelijk wegens ontbreken belang

Uitspraakdatum
1-1-2015
Klachtnummer
CvB VOHBO 2015.067- U.2015.27
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Commissie van Beroep voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs