You are here

Berisping wegens wijzigen examencijfer in Magister.

Berisping wegens wijzigen examencijfer in Magister.

Uitspraakdatum
1-1-2015
Klachtnummer
CvB VOHBO 2014.178-U.2015.19
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Commissie van Beroep voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs