You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Samenstelling commissie

Dhr. mr. C. Sjenitzer

voorzitter

Dhr. mr. J.H.A. Teulings

plaatsvervangend voorzitter

Dhr. mr. W.G.G.M. van Holsteijn

Mw. E.I.H. Gordijn-Oud

Mw. A.E. Bliek-de Jong

Mw. A.M. Janbroers

Mw. mr. D.H.C. Dane-Peeters

secretaris
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen