You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Overzicht (richt)data hoorzittingen 2018

regio Noord- en Midden: maandag 9 april, maandag 28 mei, maandag 11 juni, maandag 9 juli

regio Zuid: vrijdag 1 juni, vrijdag 29 juni

Wet- en regelgeving

Samenstelling commissie

Mw. Mr. M. van der Veen

voorzitter

Mw. Mr. A. van Oorschot

voorzitter

Drs. P. Baggen

lid

Drs. V. Gommers-Weijnen

lid

Drs. P.H. Hupsch

lid

Mw. mr. drs. A. Kortmann-Huysmans

lid

Mw. drs. W. Lippits-Wacht

lid

Mw. drs. L. van der Linden-Stallinga

lid

Dhr. J. Montanus

lid

Dhr. A. Tillekens

lid
Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen