Bezwarencommissies Katholiek Onderwijs

Klachtencommissies Katholiek Onderwijs


Hier vindt u informatie over hoe u een klacht indient, de samenstelling van de Klachtencommissie, de toepasselijke wet- en regelgeving en een overzicht van de eerdere uitspraken.

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Primair en Speciaal Onderwijs, Beroepsonderwijs, Volwasseneducatie en Voortgezet Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie permanente commissie leerlingenzorg Katholiek Onderwijs


Hierbij delen wij u mede dat i.v.m. het kerstreces het bureau van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies voor het katholiek onderwijs van
23 december 2014 tot en met 2 januari 2015 gesloten is.


Wij vragen u er rekening mee te houden dat beantwoording van brieven, voice -en e-mailberichten en doorzending van stukken eerst in de week van 5 januari 2015 kan geschieden.