Bezwarencommissies Katholiek Onderwijs

Klachtencommissies Katholiek Onderwijs


Hier vindt u informatie over hoe u een klacht indient, de samenstelling van de Klachtencommissie, de toepasselijke wet- en regelgeving en een overzicht van de eerdere uitspraken.

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Primair en Speciaal Onderwijs, Beroepsonderwijs, Volwasseneducatie en Voortgezet Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie permanente commissie leerlingenzorg Katholiek Onderwijs