Bezwarencommissies Katholiek Onderwijs

Klachtencommissies Katholiek Onderwijs


Hier vindt u informatie over hoe u een klacht indient, de samenstelling van de Klachtencommissie, de toepasselijke wet- en regelgeving en een overzicht van de eerdere uitspraken.

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Primair en Speciaal Onderwijs, Beroepsonderwijs, Volwasseneducatie en Voortgezet Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie permanente commissie leerlingenzorg Katholiek Onderwijs


Hierbij delen wij u mede dat het Bureau van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies katholiek onderwijs van 25 juli tot en met 8 augustus gesloten is.

Wij vragen u er rekening mee te houden dat beantwoording van brieven, e-mail en voice-mailberichten en doorzending van stukken eerst vanaf week 33 kunnen geschieden.