You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs

Overzicht (richt)data hoorzittingen 2018

regio Noord- en Midden: maandag 12 februari, maandag 12 maart en maandag 9 april.

regio Zuid: vrijdag 23 februari en vrijdag 23 maart

Wet- en regelgeving

Samenstelling commissie

Mw. Mr. M. van der Veen

voorzitter

Mw. Mr. A. van Oorschot

voorzitter

Drs. P. Baggen

lid

Drs. V. Gommers-Weijnen

lid

Drs. P.H. Hupsch

lid

Mw. mr. drs. A. Kortmann-Huysmans

lid

Mw. drs. W. Lippits-Wacht

lid

Mw. drs. L. van der Linden-Stallinga

lid

Dhr. J. Montanus

lid

Dhr. A. Tillekens

lid
Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen