You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Overzicht (richt)data hoorzittingen 2019

regio Noord- en Midden: maandag 11 maart, maandag 8 april, maandag 13 mei

regio Zuid: vrijdag 29 maart, vrijdag 26 april, vrijdag 24 mei

Wet- en regelgeving

Samenstelling commissie

Mw. Mr. M. van der Veen

voorzitter

Mw. Mr. A. van Oorschot

voorzitter

Drs. P. Baggen

lid

Drs. V. Gommers-Weijnen

lid

Dr. P.H. Hupsch

lid

Mw. mr. drs. A. Kortmann-Huysmans

lid

Mw. drs. W. Lippits-Wacht

lid

Mw. drs. L. van der Linden-Stallinga

lid

Dhr. J. Montanus

lid

Dhr. A. Tillekens

lid

mr. J. Godrie

voorzitter

Dhr. L. Swaans

lid
Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen