You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Overzicht (richt)data hoorzittingen 2018

regio Noord- en Midden: maandag 10 september, maandag 8 oktober, maandag 12 november, maandag 10 december

regio Zuid: vrijdag 24 augustus, vrijdag 31 augustus, vrijdag 28 september, vrijdag 26 oktober, vrijdag 30 november, vrijdag 14 december

Wet- en regelgeving

Samenstelling commissie

Mw. Mr. M. van der Veen

voorzitter

Mw. Mr. A. van Oorschot

voorzitter

Drs. P. Baggen

lid

Drs. V. Gommers-Weijnen

lid

Dr. P.H. Hupsch

lid

Mw. mr. drs. A. Kortmann-Huysmans

lid

Mw. drs. W. Lippits-Wacht

lid

Mw. drs. L. van der Linden-Stallinga

lid

Dhr. J. Montanus

lid

Dhr. A. Tillekens

lid

mr. J. Godrie

voorzitter
Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen