You are here

Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs

Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs

De Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs is per 1 januari 2017 samengegaan met de Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs

Samenstelling commissie

Dhr. mr. A. Morijn

voorzitter

Dhr. K. Clements

lid deskundige dir IVBO

Mw. K. Harsevoort-Zoer

lid orthopedagoge

Mr.F.P. Troost

lid, advocaat
Identiteit
Gereformeerd
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen