You are here

Commissie voor geschillen en arbitrage decentraal georganiseerd overleg voor het katholiek onderwijs

Commissie voor geschillen en arbitrage decentraal georganiseerd overleg voor het katholiek onderwijs

Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Geschillen

Een geschil voorleggen?

Lees onze algemene geschillenprocedure.

Geschil voorleggen