You are here

Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en centrale diensten

Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en centrale diensten

Samenstelling commissie

Vacature

voorzitter

Mr. J. de Kok

lid

Mr. dr. W. Beurskens

lid

Vacature

ambtelijk secretaris
Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Functiewaardering

Een bezwaar indienen?

Lees meer over de algemene bezwaarprocedure.

Bezwaar indienen