You are here

Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en centrale diensten

Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en centrale diensten

Samenstelling commissie

dhr. H. Kruidenier

Griffier

Mr. J. de Kok

lid

dhr. G. Voets

lid

dhr. J. Groeneveld

lid

de heer mr. P.R. Slier

Voorzitter

de heer mr. M.G.W. Thorborg

plv. voorzitter
Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Functiewaardering

Een bezwaar indienen?

Lees meer over de algemene bezwaarprocedure.

Bezwaar indienen