You are here

Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs

Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs

Samenstelling commissie

Dhr. J.O. Kruidenier

Plv. Voorzitter

Dhr. G.J.M. Voets

plv. lid namens besturen

Dhr. J.A. Groeneveld

lid namens personeel/centrales

mr. J. de Kok

lid namens besturen

de heer P.H. Mees

lid

de heer mr. P.R. Slier

Voorzitter
Identiteit
Protestants Christelijk
Algemeen Bijzonder
Soort commissie
Functiewaardering

Een bezwaar indienen?

Lees meer over de algemene bezwaarprocedure.

Bezwaar indienen