You are here

Bezwarencommissie Functiewaardering Confessioneel MBO

Bezwarencommissie Functiewaardering Confessioneel MBO

Samenstelling commissie

Dhr. H. Kruidenier

Plv. voorzitter

Mr. J. de Kok

lid

Dhr. G. Voets

lid

dhr. J. Groeneveld

lid

de heer P.R. Slier

Voorzitter
Identiteit
Confessioneel BVE
Soort commissie
Functiewaardering

Een bezwaar indienen?

Lees meer over de algemene bezwaarprocedure.

Bezwaar indienen