You are here

Bezwarencommissie Functiewaardering Confessioneel MBO

Bezwarencommissie Functiewaardering Confessioneel MBO

Samenstelling commissie

Vacature

voorzitter

Drs H. Koelewijn

plv. voorzitter

Mr. J. de Kok

lid

Mr. E. de Jager

lid

Dhr. P. Voskamp

lid

Drs A. van Kleef

plv. lid

vacature

ambtelijk secretaris
Identiteit
Confessioneel BVE
Soort commissie
Functiewaardering

Een bezwaar indienen?

Lees meer over de algemene bezwaarprocedure.

Bezwaar indienen