You are here

Commissie van Beroep voor het Katholiek Voortgezet Onderwijs

Commissie van Beroep voor het Katholiek Voortgezet Onderwijs

Op basis van de in 2016 vastgestelde CAO’s Primair- en Voortgezet Onderwijs is per 1 januari 2017 één landelijke beroepscommissie voor het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs ingesteld. Daarmee is per deze datum een eind gekomen aan de bevoegdheden van de diverse beroepscommissies in het bijzonder primair en voortgezet onderwijs, die tot op heden zijn ondergebracht bij Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Alle instellingen in het bijzonder onderwijs zijn nu automatisch aangesloten bij de Landelijke Commissie van Beroep. Deze Commissie is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen te Utrecht.

Wet- en regelgeving

 Samenstelling commissie
  • Mr. H.P.H. van Griensven, voorzitter
  • Mr. A. Schellart, plv. voorzitter
  • Mr. A.A.M. Mollee, lid namens besturenorganisaties
  • W.G.A. van der Geest, lid namens besturenorganisaties
  • Drs. J.A.M. Buijs, plv. lid namens besturenorganisaties
  • Mr. L.A.S. Boersen, plv. lid namens besturenorganisaties
  • Mr. L.P. Bosma, lid namens personele organisaties
  • Mr. J.M.J. Godrie, lid namens personele organisaties
  • Drs. T.E. Sikkema, plv. lid namens personele organisaties
  • Dr. H.A.P. Wolfhagen, plv. lid namens personele organisaties
Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Beroep